CDaoWorkspace::Append

geçersiz Append ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Açıklamalar

Createaramadan sonra bu üye işlevini çağırın. Append yeni oluşturulan workspace nesnesi veritabanı motorunun Workspaces derlemesine ekler. Çalışma veritabanı motoru oturumları arasında kalıcı değildir; onlar yalnızca bellekte değil diskte saklanır. Çalışma alanı eklemek gerekmez; Bunu yapmazsanız, bunu kullanmaya devam edebilirsiniz.

Yakın üye işlevi çağrısı kadar eklenmiş bir çalışma alanı içinde aktif bir çalışma alanları koleksiyonu açık durumu, kalır.

Çalışma alanları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao çalışma. Veritabanı altyapısı hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao çalışma: veritabanı altyapısı. Her iki makaleler Visual c++ programlama Kılavuzuvardır. İlgili bilgiler için "Append yöntemi" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoWorkspace ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index