CDaoTableDef::SetValidationText

void SetValidationText (lpctstr lpszValidationText );
throw (CDaoException, CMemoryException);

Parametreleri

lpszValidationText

Veri girilmesi durumunda görüntülenecek metni belirtir dize ifadesi bir işaretçi geçersiz.

Açıklamalar

Microsoft Jet veritabanı altyapısı tarafından desteklenen bir temel tablo ile özel durum metni bir CDaoTableDef nesnesi için geçerlilik kuralı ayarlamak için bu üye işlevini çağırın. Ekli Tablo geçerlilik metni ayarlanamıyor.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao Tabledef ve dao Tabledef: kullanarak TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "ValidationText özelliği" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoTableDef::SetValidationRule, CDaoTableDef::GetValidationText, CDaoTableDef::GetValidationRule

Index