CDaoTableDef::SetSourceTableName

void SetSourceTableName (lpctstr lpszSrcTableName );
throw (CDaoException, CMemoryException);

Parametreleri

lpszSrcTableName

Dış veritabanında bir tablonun adını belirten bir dize ifadesi için bir işaretçi. Temel tablo için ayarı boş bir dizedir ("").

Açıklamalar

Özgün veri kaynağı içinde bulunan bağlı bir tablo adı ya da CDaoTableDef nesnenin dayandığı temel tablo adını belirtmek için bu üye işlevini çağırın. Sonra RefreshLinkçağırmalısınız. Bu özellik ayarını boş bir temel tablo ve okuma/yazma için ekli bir tablo veya nesne bir derlemeye eklenmiş değil.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao Tabledef ve dao Tabledef: kullanarak TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "SourceTableName özelliği" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoTableDef::RefreshLink, CDaoTableDef::GetSourceTable&Name

Index