CDaoTableDef::SetName

void SetName (lpctstr lpszName );
throw (CDaoException, CMemoryException);

Parametreleri

lpszName

Bir tablonun adını belirten bir dize ifadesi bir işaretçi.

Açıklamalar

Tablo kullanıcı tanımlı bir adı ayarlamak için bu üye işlevini çağırın. Adını bir harfle başlamalı ve en fazla 64 karakter içerebilir. Sayılardan oluşabilir ve alt çizgi karakteri ancak noktalama işareti veya boşluk içeremez.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao Tabledef ve dao Tabledef: kullanarak TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Ad özelliğinde" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoTableDef::RefreshLink, CDaoTableDef::SetConnect

Index