CDaoTableDef::RefreshLink

void RefreshLink ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Açıklamalar

Ekli Tablo bağlantı bilgilerini güncelleştirmek için bu üye işlevini çağırın. Ekli Tablo bağlantı bilgileri, SetConnect ilgili CDaoTableDef nesne üzerinde arama ve sonra bilgileri güncelleştirmek için RefreshLink üye işlevini kullanarak değiştirin. RefreshLinkaradığınızda, ekteki tablonun özellikler değiştirilmez.

Kuvvet olarak bağlantı bilgilerini değişikliklerin geçerli olabilmesi için tüm açık CDaoRecordset nesneler bu tabledef üzerinde temel kapatılmalıdır.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao Tabledef ve dao Tabledef: kullanarak TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için dao Yardımı'nda "RefreshLink yöntem" konusuna bakın.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoTableDef::SetConnect

Index