CDaoTableDef::m_pDatabase

Açıklamalar

Bu tablo CDaoDatabase nesneye bir işaretçi içerir.

Alttaki dao nesnelerine erişme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao koleksiyonları: nesneleri dao hakkında bilgi edinme Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoTableDef::m_pDAOTableDef

Index