CDaoTableDef::m_pDAOTableDef

Açıklamalar

CDaoTableDef nesneyi alttaki dao tabledef nesnesi ole arayüzü için bir işaretçi içerir. dao arabirimi doğrudan erişim gerekiyorsa, bu işaretçiyi kullanın.

Alttaki dao nesnelerine erişme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao koleksiyonları: nesneleri dao hakkında bilgi edinme Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoTableDef::m_pDatabase

Index