CDaoTableDef::IsOpen

Bool IsOpen () const;
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Sıfır CDaoTableDef nesne açık ise; Aksi halde 0.

Açıklamalar

CDaoTableDef nesne açık olup olmadığını belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao Tabledef ve dao Tabledef: kullanarak TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoTableDef::Open

Index