CDaoTableDef::GetValidationText

CString GetValidationText ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Geçerlilik kuralı eşleşmeyen veri girerse görüntülenecek metni belirtir CString nesnesi.

Açıklamalar

Kullanıcı doğrulama kuralı eşleşmeyen veri girdiğinde görüntülenecek dize almak için bu işlevini çağırın. Bir CDaoTableDef nesnesi için salt okunur bir bağlı tablo ve okuma/yazma için temel tablo için bu CString.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao Tabledef ve dao Tabledef: kullanarak TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "ValidationText özelliği" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoTableDef::SetValidationRule, CDaoTableDef::SetValidationText, CDaoTableDef::GetValidationRule

Index