CDaoTableDef::GetValidationRule

CString GetValidationRule ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

O değişti ya da tabloya eklenen bir alandaki verileri doğrular bir CString nesnesi.

Açıklamalar

Bir tabledef için geçerlilik kuralı almak için bu üye işlevini çağırın. Doğrulama kuralları, güncelleştirme işlemleri ile bağlantılı kullanılır. Bir tabledef geçerlilik kuralı varsa, verileri değiştirilmeden önce güncelleştirmeleri o tabledef için önceden belirlenmiş ölçütlere eşleşmesi gerekir. Değişikliği ölçütlerle eşleşmiyorsa, GetValidationText değerini içeren bir özel durum. Bir CDaoTableDef nesnesi için salt okunur bir bağlı tablo ve okuma/yazma için temel tablo için bu CString.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao Tabledef ve dao Tabledef: kullanarak TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "GeçerlilikKuralı özelliğinde" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoTableDef::SetValidationRule, CDaoTableDef::GetValidationText, CDaoTableDef::SetValidationText

Index