CDaoTableDef::GetSourceTableName

CString GetSourceTableName ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Eğer bir yerel veri tablosu ekli tablo veya boş bir dize kaynağı adını belirtir CString nesnesi.

Açıklamalar

Kaynak veritabanındaki bağlı bir tablonun adını almak için bu üye işlevini çağırın. Bir Microsoft Jet veritabanına bağlı başka bir veritabanındaki bir tabloya eklenen bir tablodur. İliştirilmiş tablolar verileri, burada diğer uygulamalar tarafından işleneceğini dış veritabanında kalır.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao Tabledef ve dao Tabledef: kullanarak TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "SourceTableName özelliği" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoTableDef::GetRecordCount, CDaoTableDef::SetSourceTable&Name

Index