CDaoTableDef::GetRecordCount

uzun GetRecordCount ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Bir tabledef nesnesinde erişilen kayıt sayısı.

Açıklamalar

CDaoTableDef nesnesinde kaç kayıt bulmak için bu üye işlev çağrısı.

GetRecordCount tablo türünde bir CDaoTableDef nesnesi için arama tablosundaki kayıtlar yaklaşık sayısını yansıtır ve hemen kayıt eklenen ve Silinen tablo olarak etkilenir. İşlemleri, kayıt sayısı bir parçası olarak görünecek, CDaoWorkSpace::CompactDatabasearamak kadar geri. Bir CDaoTableDef nesnesi kaydı olmayan 0 kayıt sayısı özelliği ayarı vardır. &Ne zaman çalışma tabloları veya odbc veritabanları, GetRecordCount her zaman returnsnbsp bağlı; –1.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao Tabledef ve dao Tabledef: kullanarak TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "RecordCount özelliğini" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoTableDef::GetSourceTable&Name, CDaoTableDef::SetSourceTableName

Index