CDaoTableDef::GetName

CString GetName ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Tablo kullanıcı tanımlı bir adı.

Açıklamalar

Temel tablo kullanıcı tanımlı adını almak için bu üye işlevini çağırın. Bu adını bir harfle başlayacak ve en fazla 64 karakter içerebilir. Sayılardan oluşabilir ve alt çizgi karakteri ancak noktalama işareti veya boşluk içeremez.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao Tabledef ve dao Tabledef: kullanarak TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Ad özelliğinde" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoTableDef::Set&Name, CDaoTableDef::GetConnect, CDaoTableDef::SetConnect

Index