CDaoTableDef::GetIndexCount

kısa GetIndexCount ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Dizin tablo sayısı.

Açıklamalar

Bir tablo için dizin numarasını almak için bu üye işlevini çağırın. Değer 0 ise, orada dizin koleksiyonda.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao Tabledef ve dao Tabledef: kullanarak TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Count özelliğini" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoTableDef::GetIndexInfo, CDaoTableDef::GetFieldInfo, CDaoTableDef::GetFieldCount

Index