CDaoTableDef::GetFieldCount

kısa GetFieldCount ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Tablodaki alanların sayısı.

Açıklamalar

Tabloda tanımlı alanların sayısını almak için bu üye işlevini çağırın. Değer 0 ise, orada hiçbir nesne koleksiyonda.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao Tabledef ve dao Tabledef: kullanarak TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Count özelliğini" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoTableDef::GetFieldInfo, CDaoTableDef::GetIndexInfo, CDaoTableDef::GetIndexCount

Index