CDaoTableDef::GetDateLastUpdated

COleDateTime GetDateLastUpdated (;):
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

CDaoTableDef nesne altındaki tabloya Tarih ve Saat içeren bir değeri Son Güncellenme.

Açıklamalar

Ve CDaoTableDef nesne altındaki tabloya en son güncelleştirildiği tarihi belirlemek için bu işlev çağrısı.

Tarih ve saat ayarlarını, bilgisayar üzerinde temel tablo oluşturulduğunda veya güncel türetilmiştir. Çok kullanıcılı bir ortamda, kullanıcılar bu ayarları tutarsızlıkları önlemek için dosya sunucusu doğrudan almak gerekir; başka bir deyişle, tüm istemcilerin "standart" zaman kaynağı kullanmalısınız — belki bir sunucudan.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao Tabledef ve dao Tabledef: kullanarak TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "DateCreated, LastUpdated özellikleri" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoTableDef::GetDateCreated

Index