CDaoTableDef::GetDateCreated

COleDateTime GetDateCreated (;):
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Bir CDaoTableDef nesne altındaki tabloya Yaratılış ve tarihi içeren değeri.

Açıklamalar

CDaoTableDef nesnenin oluşturulduğu tabloyu temel Tarih ve saati belirlemek için bu işlev çağrısı.

Tarih ve saat ayarlarını, bilgisayar üzerinde temel tablo oluşturulduğunda veya güncel türetilmiştir. Çok kullanıcılı bir ortamda, kullanıcılar bu ayarları tutarsızlıkları önlemek için dosya sunucusu doğrudan almak gerekir; başka bir deyişle, tüm istemcilerin "standart" zaman kaynağı kullanmalısınız — belki bir sunucudan.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao Tabledef ve dao Tabledef: kullanarak TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "DateCreated, LastUpdated özellikleri" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoTableDef::GetLastDateUpdated

Index