CDaoTableDef::DeleteIndex

void deleteIndex (lpctstr lpszName );
throw (CDaoException, CMemoryException);

void deleteIndex (int nIndex );
throw (CDaoException, CMemoryException);

Parametreleri

lpszName

Varolan bir dizini adı olan bir dize ifadesi bir işaretçi.

nIndex

Veritabanının sıfır tabanlı TableDef derlemesini, Arama Endeksi için dizin nesnesinin dizi dizini.

Açıklamalar

Temel tablodaki bir dizini silmek için bu üye işlevini çağırın. Bu üye işlevi veritabanına veya CanUpdate sıfır döndüğünde eklenmemiş yeni bir nesne üzerinde kullanabilirsiniz.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao Tabledef ve dao Tabledef: kullanarak TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Delete yöntemini" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoTableDef::CreateIndex, CDaoTableDef::CreateField, CDaoTableDef::DeleteField

Index