CDaoTableDef::DeleteField

void DeleteField (lpctstr lpszName );
throw (CDaoException, CMemoryException);

void DeleteField (int nIndex );
throw (CDaoException, CMemoryException);

Parametreleri

lpszName

Varolan bir alan adı olan bir dize ifadesi bir işaretçi.

nIndex

Tablonun sıfır tabanlı Fields derlemesini, Arama Endeksi için alanında dizin.

Açıklamalar

Bir alanı kaldırır ve ulaşılmaz yapmak bu üye işlevini çağırın. Bu üye işlevi veritabanına veya CanUpdate sıfır döndüğünde eklenmiş değil yeni bir nesne üzerinde kullanabilirsiniz.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao Tabledef ve dao Tabledef: kullanarak TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Delete yöntemini" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoTableDef::CreateField, CDaoTableDef::CreateIndex, CDaoTableDef::DeleteIndex

Index