CDaoTableDef::Close

virtual void Close ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Açıklamalar

Kapatın ve tabledef nesnesi serbest bırakmak bu üye işlevini çağırın. Yeni ayrılmış olan, genellikle yakınçağırdıktan sonra tabledef nesnesi silmek.

Sen Açık daha yakınçağırdıktan sonra arayabilirsiniz. Bu, tabledef nesnesinin yeniden sağlar.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao Tabledef ve dao Tabledef: kullanarak TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Close yöntemi" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoTableDef::Open, CDaoTableDef::Create

Index