CDaoTableDef::CDaoTableDef

CDaoTableDef (CDaoDatabase * pDatabase );

Parametreleri

pDatabase

Bir CDaoDatabase nesne işaretçisi.

Açıklamalar

Bir CDaoTableDef nesnesi oluşturur. Nesne oluşturma sonra Oluştur veya üye işlevi çağırmalıdır. Nesne ile bitirdikten sonra onun yakın üye işlevini çağırın ve CDaoTableDef nesne yok.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao Tabledef ve dao Tabledef: kullanarak TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoTableDef::Open, CDaoTableDef::Close, CDaoTableDef::Create, CDaoDatabase

Index