CDaoTableDef::CanUpdate

Bool CanUpdate ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Sıfır olmayan tablo yapısını (şema) değiştirilebilir (ekleme veya alanları ve dizinleri silmek), aksi durumda 0.

Açıklamalar

CDaoTableDef bir nesneyi alttaki tablo tanımını değiştirilebilir olup olmadığını belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

Varsayılan olarak, bir CDaoTableDef nesnesi altındaki yeni oluşturulan tablonun güncelleştirilebilir ve bağlı bir tablo CDaoTableDef bir nesneyi alttaki güncelleştirilemez. Bile, elde edilen recordset güncelleştirilebilir değil bir CDaoTableDef nesnesi güncelleştirilebilir, olabilir.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao Tabledef ve dao Tabledef: kullanarak TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Updatable özelliği" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoTableDef::GetDateLastUpdated

Index