CDaoTableDef::Append

sanal geçersiz Append ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Açıklamalar

Tabledef veritabanında kaydetmek için yeni bir tabledef nesnesi oluşturmak için Create aramadan sonra bu üye işlevini çağırın. İşlevi, veritabanının TableDef derlemesine nesneyi ekler. O bunu ekleyerek değil tanımlama sırasında tabledef geçici bir nesne kullanabilirsiniz, ancak kaydetmek ve kullanmak istiyorsanız, ekleme çağırmanız gerekir.

&Notnbsp;  İsimsiz bir tabledef (null veya boş bir dize içeren) eklemek çalışırsanız, mfc bir istisna atar.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao Tabledef ve dao Tabledef: kullanarak TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Append yöntemi" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoTableDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoTableDef::Create

Index