CDaoRecordView sınıf üyeleri

İnşaat

CDaoRecordView Bir CDaoRecordView nesnesi oluşturur.

Öznitelikler

OnGetRecordset CDaoRecordsettüretilmiş bir sınıf bir nesneye bir işaretçi döndürür. ClassWizard bu işlev için geçersiz kılar ve gerekirse recordset oluşturur.
IsOnLastRecord Geçerli kayıtla ilişkili recordset son kaydı ise sıfır döndürür.
IsOnFirstRecord Geçerli kayıtla ilişkili kayıt kümesindeki ilk kaydı ise sıfır döndürür.

İşlemleri

OnMove Geçerli kayıt değiştiyse, veri kaynağını güncelleştirir, sonra belirtilen kayıt için hamle (sonraki, önceki, ilk veya son).

CDaoRecordView ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index