CDaoRecordView::OnGetRecordset

sanal CDaoRecordset * OnGetRecordset () = 0;

Dönüş değeri

Bir CDaoRecordsetbir işaretçi-nesne nesne başarıyla oluşturulduysa; elde Aksi takdirde bir null işaretçi.

Açıklamalar

Returns a pointer to CDaoRecordset-kayıt görünümle ilişkili nesne türetilmiş. Oluşturmak veya bir recordset nesnesini alın ve işaretçi geri dönmek için bu üye işlevi geçersiz kılmalısınız. ClassWizard ile kayıt görünümü sınıf bildirirseniz, sihirbaz varsayılan geçersiz kılma yazıyor. ClassWizard'ın varsayılan uygulama varsa kayıt görünümünde depolanan recordset imleç döndürür. Eğer değilse, ClassWizard ile belirtilen ve tabloyu veya sorguyu çalıştırmak için onun Açık üye işlevini çağırır türü bir recordset nesnesi oluşturur ve sonra nesneye bir işaretçi döndürür.

Makalede daha fazla bilgi ve örnekler için bkz kayıt Gösterim: kayıt görünümü kullanarak Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoRecordView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset, CDaoRecordset::Open

Index