CDaoRecordView::IsOnLastRecord

Bool IsOnLastRecord);

Dönüş değeri

Geçerli kaydın son kaydı recordset'te ise sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Geçerli kaydın son kaydı recordset nesnesindeki kayıt Bu görünümle ilişkili olup olmadığını belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Bu işlev, kendi uygulamalarında varsayılan kayıttan kayda taşımak için bir kullanıcı arabirimi desteklemek için ClassWizard yazıyor komut güncelleştirme işleyiciler yazmak için yararlıdır.

Dikkat   Görünümü recordset'in sonuna kadar kullanıcı geçmiş geçmiştir tespit etmek mümkün olmayabilir dışında bu işlevinin sonucu güvenilir gibidir. Kullanıcı kayıt görünümü o ileri veya son kayda taşımak için herhangi bir kullanıcı arabirimi nesneleri devre dışı bırakmalısınız söyleyebilirim önce son kayıt taşımanız gerekebilir. Kullanıcıya son kaydı ve sonra geri son taşır kaydı (veya önceki), kayıt görünümü kullanıcının recordset içindeki konumunu izleyebilir ve kullanıcı arabirimi nesneleri doğru şekilde devre dışı bırakma.

CDaoRecordView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordView::IsOnFirstRecord

Index