CDaoRecordView::IsOnFirstRecord

Bool IsOnFirstRecord);

Dönüş değeri

Geçerli kayıt kayıt kümesindeki ilk kaydı ise sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Geçerli kaydın kayıt Bu görünümle ilişkili recordset nesnesinin ilk kaydından olup olmadığını belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Bu işlev, ClassWizard tarafından yazılan komut güncelleştirme işleyiciler varsayılan kendi uygulamaları yazmak için yararlıdır.

Kullanıcı ilk kayda gider, herhangi bir kullanıcı arabirimi (örneğin, menü öğelerinin veya araç çubuğu düğmelerini) nesneleri çerçeve devre dışı bırakır ilk veya önceki kayda taşımak için var.

CDaoRecordView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: DaoRecordView::IsOnLastRecord

Index