CDaoRecordset::SetParamValueNull

void SetParamValueNull (kısa nIndex );
throw (CDaoException, CMemoryException);

void SetParamValueNull (lpctstr lpszName );
throw (CDaoException, CMemoryException);

Parametreleri

nIndex

 Tarafından sıfır tabanlı dizin araması kayıt kümesindeki alan dizini.

lpszName

Arama adı kayıt, alan adı.

Açıklamalar

Parametre Null değerine ayarlamak için bu üye işlevini çağırın. c++ null Is not Null, yani, Veritabanı terminolojisinde, aynı "hiçbir değere sahip."

Veri güncelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kayıt kümesi: kayıt işlemleri Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Parameter nesnesi" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index