CDaoRecordset::MovePrev

void MovePrev ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Açıklamalar

Önceki kaydı Recordset [NULL]'teki geçerli kayıt yapmak için bu üye işlev çağrısı.

Önceki kayda taşımaya çalışmadan önce IsBOF çağırın önerilir. Zaten ilk kayıttan önce kaydırdığınız ya da kayıt Recordset'i tarafından seçildi gösteren IsBOF sıfır, verir MovePrev çağrısı CDaoException atmak olacaktır.

Dikkat   Recordset kayıt varsa taşıma işlevlerini çağıran bir istisna atar. Genel olarak, hem IsBOF hem de IsEOF bir taşıma işlemi önce Recordset'i herhangi bir kayıt olup olmadığını saptamak için arayın. Açık veya yeniden sorgulamaaramadan sonra IsBOF veya IsEOF çağrısı.

Eğer arama taşıma işlevlerini geçerli kayıt olma sırasında güncelleştirildi veya eklendi, güncelleştirmeler uyarı olmadan kaybolacaktır.

Bir koşul uygulamadan kayıttan kayda taşımak için taşıma işlevlerini kullanın. Bulma işlemleri bir türündeki veya anlık görüntü türünde recordset nesnesini belirli bir koşulu karşılayan kayıtları bulmak için kullanın. Bir tablo türü recordset nesnesinde bir kaydı bulmak için Arama arama.

Recordset tablo türü bir recordset için başvurursa, tablonun geçerli dizin hareketi izler. Geçerli dizini, dao nesnesini dizin özelliğini kullanarak ayarlayabilirsiniz. Geçerli dizini ayarlamazsanız, dönen kayıtların sırası tanımlanmamış.

Bir salt ileri kaydırma ile MoveFirst veya MovePrev üye işlev snapshot çağrılamıyor.

Geçerli konumunu taşımak için bir recordset nesnesindeki kayıt belirli sayıda kayıt ileri veya geri hareket çağrısı.

Kayıtları bulma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kayıt kümesi: kayıt gezinti Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için dao Yardımı'nda "Move yöntemi" ve "MoveFirst, MoveLast, MoveNext, MovePrevious yöntemleri" konulara bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoRecordset::Move, CDaoRecordset::MoveFirst, CDaoRecordset::MoveLast, CDaoRecordset::Move&Next

Index