CDaoRecordset::m_strSort

Açıklamalar

Sql deyiminin orderbyayrılmış sözcükler olmadan orderby yan tümcesi içeren bir dize içerir. Ve anlık görüntü türündeki recordset nesnelerinde sıralama yapabilirsiniz .

Tablo türü recordset nesneleri sıralanamaz. Tablo türü bir recordset sıralama düzenini belirlemek için SetCurrentIndex çağrı.

CDaoQueryDef imleci kullanarak bir kayıt kümesi açarken m_strSort kullanımının etkisi yoktur.

Kayıtları seçme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao sorgular: filtreleme ve Parameterizing sorguları Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Sort özelliğinde" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::m_strFilter

Index