CDaoRecordset::m_strFilter

Açıklamalar

Sql deyiminin where deyimi oluşturmak için kullanılan bir dize içerir. Kayıt kümesini süzmek için nerede ayrılmış sözcük içermez. Bu veri üyesi kullanımı tablo türü Recordset'ler için geçerli değildir. CDaoQueryDef imleci kullanarak bir kayıt kümesi açarken m_strFilter kullanımının etkisi yoktur.

ABD Tarih biçimini (ay-gün-yıl) kullanan Microsoft Jet veritabanı altyapısı; ABD sürümünü kullanmıyorsanız bile tarihlerini içeren alanları filtre uygularken beklediğiniz gibi aksi takdirde, verilere filtre uygulanabilir değil.

Kayıtları seçme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao sorgular: filtreleme ve Parameterizing sorguları Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Filter özelliğini" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::m_strSort

Index