CDaoRecordset::m_pDatabase

Açıklamalar

Kayıt kümesinin bir veri kaynağına bağlı olduğu CDaoDatabase nesneye bir işaretçi içerir. Bu değişken, iki şekilde ayarlanır. Genellikle, recordset nesnesi oluşturmak zaman zaten açık CDaoDatabase nesneye bir işaretçi geçmektedir. null yerine geçmek, CDaoRecordset bir CDaoDatabase nesnesi oluşturur ve açar. Her iki durumda da CDaoRecordset bu değişken imleci saklar.

Normalde, doğrudan m_pDatabaseiçinde depolanan işaretçi kullanmak gerekmez. Ancak, eğer kendi uzantıları için CDaoRecordsetyazmak, işaretçiyi kullanmanız gerekebilir. Örneğin, eğer kendi CDaoException(s) atmak işaretçiyi gerekebilir.

Alttaki dao nesnelerine erişme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao koleksiyonları: nesneleri dao hakkında bilgi edinme Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Veritabanı nesne" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::m_pDAORecordset

Index