CDaoRecordset::m_pDAORecordset

Açıklamalar

CDaoRecordset nesneyi alttaki dao kayıt kümesi nesnesi için ole arayüzü için bir işaretçi içerir. dao arabirimi doğrudan erişim gerekiyorsa, bu işaretçiyi kullanın.

Alttaki dao nesnelerine erişme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao koleksiyonları: nesneleri dao hakkında bilgi edinme Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Recordset nesnesinde" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::m_pDatabase

Index