CDaoRecordset::m_nParams

Açıklamalar

Parametre veri üye kayıt sınıfı içerir — parametre sayısı kayıt kümesinin sorgu ile geçti. Recordset sınıfınızın herhangi bir parametre veri üyeleri varsa, sınıf kurucusunu m_nParams doğru sayı ile başlatmalısınız. M_nParams varsayılan olarak 0 değeri. Parametre veri üyeleri eklerseniz — hangi el ile yapmanız gerekir — bir başlatma parametre yansıtacak şekilde sınıf Oluşturucu da elle eklemeniz gerekir (hangi-meli var olmak en az sayıda büyük '?' m_strFilter ya da m_strSort dizesi yer tutucularda).

Kayıt kümesinin sorgu parameterizes olduğunda çerçevesinde bu numarayı kullanır.

Ö&nemlinbsp;  Bu sayı "aramak için SetFieldType parametresi CFieldExchange::param sonra DoFieldExchange içinde kayıtlı params" sayısına karşılık gelmelidir.

Kayıtları seçme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao sorgular: filtreleme ve Parameterizing sorguları Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Parameter nesnesi" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index