CDaoRecordset::m_nFields

Açıklamalar

Recordset sınıfta alan veri üye sayısı ve recordset veri kaynağından seçilen sütun sayısını içerir. Recordset sınıf kurucusunu m_nFields statik olarak bağlı alanlar doğru sayısı ile başlatmalısınız. Recordset sınıf bildirmek için kullandığınızda ClassWizard size bu başlatma yazıyor. El ile de yazabilirsiniz.

Çerçeve alanı veri üyeleri ve karşılık gelen sütun veri kaynağındaki geçerli kaydın arasındaki etkileşimi yönetmek için bu numarayı kullanır.

&Notnbsp;  Bu numarayı aramak için SetFieldType parametresi CDaoFieldExchange::outputColumn sonra DoFieldExchange içinde kayıtlı çıktı sütun sayısı eşleşmelidir.

Makalede açıklandığı şekilde dinamik olarak, CDaoRecordset::GetFieldValue ve CDaoRecordset::SetFieldValue, sütunları bağlayabilirsiniz dao kayıt kümesi: kayıtlarını dinamik olarak bağlama. Bunu yaparsanız, dfx fonksiyon sayısı, DoFieldExchange üye işlevi çağıran yansıtacak şekilde m_nFields sayısının artmasını gerekmez.

Daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kaydın alan Exchange (dfx) Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::SetFieldValue, CDaoRecordset::GetFieldValue

Index