CDaoRecordset::m_bCheckCacheForDirtyFields

Açıklamalar

Önbelleğe alınmış alanlar otomatik olarak kirli olarak (değiştirilmiş) işaretli olup olmadığını belirten bir bayrak içerir ve Null. Bayrağı trueöntanımlıdır. Bu veri üyesi ayarı tüm çift arabelleğe alma mekanizması denetler. Bayrağı trueolarak ayarlarsanız, dfx mekanizmasını kullanarak bir alan alan olarak önbelleğe almayı devre dışı bırakabilirsiniz. Bayrak falseolarak ayarlarsanız, siz SetFieldDirty ve SetFieldNull kendiniz görmelisiniz.

Bu veri üyesi, Açıkçağırmadan önce ayarlayın. Bu mekanizma, öncelikle kolay kullanım için olduğunu. Performans değişiklikler yapıldıkça ikili önbellekleme nedeniyle alanlarının yavaşlayabilir.

Kayıtlarını dinamik olarak bağlama hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kayıt kümesi: kayıtlarını dinamik olarak bağlama Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoRecordset::SetField&Null, CDaoRecordset::IsFieldNull, CDaoRecordset::IsFieldDirty, CDaoRecordset::SetFieldDirty

Index