CDaoRecordset::IsOpen

Bool IsOpen () const;

Dönüş değeri

Sıfır recordset nesnesinin Open veya yeniden sorgulama üye işlevi önceden çağrılmış ve recordset kapatılmadı; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Kayıt kümesi açık olup olmadığını belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

Kayıt kümeleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kayıt kümesi: kayıt kümeleri oluşturma Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::Open, CDaoRecordset::Close

Index