CDaoRecordset::IsFieldNullable

bool IsFieldNullable (void * pv );
(CDaoException, CMemoryException) atmak;

Dönüş değeri

Belirtilen alanın veri üyesi Null yapılabilir eğer sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Parametreleri

pv

Durumu denetlemek istediğiniz alanı veri üyesi veya boş alanlar Null olup olmadığını belirlemek için bir işaretçi.

Açıklamalar

Bu üye işlev için belirtilen alanın veri üyesi "null" olup olmadığını belirlemek için (Null değerine; ayarlanmış olabilir arama c++ null Is not Null, yani, Veritabanı terminolojisinde, aynı "hiçbir değere sahip").

Boş olamaz bir alan bir değeri olması gerekir. Eğer böyle bir alan ekleme veya güncelleştirme ekleme ya da veri kaynağı reddeder bir kayıt güncelleştirilirken Null olarak ayarlama denemesi ve güncelleştirmek , bir özel durum oluşturur. SetFieldNull değil ça?yrdy?ynyzda güncelleştirme, görüşme sırasında özel durumu oluşuyor.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoRecordset::IsFieldDirty, CDaoRecordset::IsField&Null

Index