CDaoRecordset::GetValidationText

CString GetValidationText ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Bir alanın değerini temel alan nesnesinin geçerlilik kuralı tatmin etmez ise, görüntülenen ileti metnini içeren CString nesnesi.

Açıklamalar

GeçerlilikMetni özelliğini temel alan nesnesinin metnini almak için bu üye işlev çağrısı.

Daha fazla bilgi about  için; kayıt kümeleri oluşturma başlıklı makaleye bakın dao kayıt kümesi: kayıt kümeleri oluşturma Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "ValidationText özelliği" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::GetValidationRule

Index