CDaoRecordset::GetValidationRule

CString GetValidationRule ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

O değişti ya da tabloya eklenen bir kayıttaki verileri doğrulama değeri içeren CString nesnesi.

Açıklamalar

Verileri doğrulamak için kullanılan kural belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Bu kural, metin tabanlı ve temel tablo her değiştiğinde uygulanır. Veri yasal değilse, mfc bir istisna atar. GeçerlilikMetni özelliğini temel alan nesnesinin belirtilen metni veya metni temel alan nesnesinin GeçerlilikKuralı özelliğinde belirtilen ifade döndürülen hata iletisidir. Sen-ebilmek seslenmek hata iletisinin metnini elde etmek için GetValidationText.

Örneğin, ayın gününü gerektiren kayıt alan geçerlilik kuralı gibi olabilir "gün between 1 ve 31."

Daha fazla bilgi about  için; kayıt kümeleri oluşturma başlıklı makaleye bakın dao kayıt kümesi: kayıt kümeleri oluşturma Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "GeçerlilikKuralı özelliğinde" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::GetValidationText

Index