CDaoRecordset::GetType

kısa GetType ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Bir kayıt türünü gösteren aşağıdaki değerlerden birini:

Açıklamalar

Recordset nesnesinin türünü belirlemek için Recordset'i açtıktan sonra bu üye işlev çağrısı.

Daha fazla bilgi about  için; kayıt kümeleri oluşturma başlıklı makaleye bakın dao kayıt kümesi: kayıt kümeleri oluşturma Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Type özelliği" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoRecordset::GetDefaultDB&Name, CDaoRecordset::GetDefaultSQL, CDaoRecordset::GetName, CDaoRecordset::GetSQL

Index