CDaoRecordset::GetSQL

CString GetSQL () const;

Dönüş değeri

Sql deyimini içeren bir CString.

Açıklamalar

Açıldığında kayıt kümesinin kayıtları seçmek için kullanılan sql ifadesini almak için bu üye işlevini çağırın. Bu genellikle bir seçmek sql deyimi olacaktır.

GetSQL tarafından döndürülen dize, Recordset lpszSQL parametresinde Açık üye işlevine geçirilen herhangi bir dize genellikle farklıdır. Bunun nedeni kayıt ne Açıkgeçti, ne ClassWizard ile belirtilen ve ne m_strFilter ve m_strSort veri üyeleri, belirttiğiniz göre tam bir sql bildirisi oluşturur.

Ö&nemlinbsp;  Yalnızca Açık çağırdıktan sonra bu üye işlev çağrısı.

Kayıt kümeleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kayıt kümesi: kayıt kümeleri oluşturma Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "sql özelliği" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoRecordset::GetDefaultSQL, CDaoRecordset::GetDefaultDB&Name, CDaoRecordset::GetName, CDaoRecordset::GetType

Index