CDaoRecordset::GetParamValue

sanal COleVariant GetParamValue ( int nIndex );
throw (CDaoException, CMemoryException);

sanal COleVariant GetParamValue (lpctstr lpszName );
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Sınıf COleVariant parametre değeri içeren nesne.

Parametreleri

nIndex

DAOParameter nesnesini parametre sayısal konumunu.

lpszName

İstediğiniz parametrenin adı.

Açıklamalar

Temel DAOParameter nesnesinde saklanan belirtilen parametre geçerli değerini almak için bu üye işlevini çağırın. Sen-ebilmek giriş parametresi adı veya sayısal konumunu koleksiyonu.

Parametreler hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao sorgular: filtreleme ve Parameterizing sorguları Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Parameter nesnesi" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::SetParamValue, CDaoRecordset::m_nParams

Index