CDaoRecordset::GetName

CString GetName ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Recordset adını içeren bir CString.

Açıklamalar

Recordset adını almak için bu üye işlevini çağırın. Recordset adını bir harfle başlamalı ve en fazla 40 karakter içerebilir. Sayılardan oluşabilir ve alt çizgi karakteri ancak noktalama işareti veya boşluk içeremez.

Kayıt kümeleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kayıt kümesi: kayıt kümeleri oluşturma Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Ad özelliğinde" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoRecordset::GetDefaultDB&Name, CDaoRecordset::GetDefaultSQL, CDaoRecordset::GetSQL, CDaoRecordset::GetType

Index