CDaoRecordset::GetLockingMode

Bool GetLockingMode ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Kilitleme türünü kötümser, ise sıfır iyimser kayıt kilitleme aksi takdirde 0.

Açıklamalar

Geçerli kayıt için kilitleme türünü belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Kötümser kilitleme olduğunda düzenleme üye işlev çağrısı en kısa sürede düzenlediğiniz kaydı içeren veri sayfası kilitlenir. Güncelleştirme veya yakın üye işlev ya da herhangi bir hareket veya bulma işlemleri çağırdığınızda sayfanın kilitli değil.

İyimser kilitleme olduğunda yalnızca kayıt güncelleme üye fonksiyonu ile güncelleştirilirken kayıt içeren veri sayfasının kilitli.

Odbc veri kaynakları ile çalışırken, kilitleme modu her zaman iyimser.

Veri güncelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kayıt kümesi: kayıt işlemleri Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için bkz: "LockEdits özelliği" ve "Kilitleme davranışı içinde çok kullanıcılı uygulamalarda" dao Yardım konuları.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::SetLockingMode

Index