CDaoRecordset::GetLastModifiedBookmark

COleVariant GetLastModifiedBookmark (;):
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

En son eklenen veya değiştirilen kaydı gösteren bir yer imi içeren bir COleVariant.

Açıklamalar

En son eklenen veya güncelleştirilen kaydın yer imini almak için bu üye işlevini çağırın. Bir recordset nesnesi oluşturulduğunda veya açtığınız zaman, bunları destekliyorsa, kayıtlarının her biri benzersiz bir yer işareti zaten. Recordset yer imleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için GetBookmark arayın. Recordset yer imleri desteklemiyorsa, bir CDaoException atılır.

Bir kayıt eklediğinizde, recordset sonunda görünür ve geçerli kayıt değildir. Yeni kayıt geçerli kılmak için GetLastModifiedBookmark arayın ve yeni eklenen kayda dönmek için SetBookmark arayın.

Kayıt kümeleri içinde gezinmeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kayıt kümesi: kayıt gezinti Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "LastModified özelliğini" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::GetBookmark, CDaoRecordset::SetBookmark

Index