CDaoRecordset::GetIndexCount

kısa GetIndexCount ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Tablo türü recordset içindeki dizin sayısı.

Açıklamalar

Dizinler üzerinde tablo türü Recordset'i kullanılabilir sayısını belirlemek için bu üye işlevini çağırın. GetIndexCount , recordset içindeki tüm dizinler aracılığıyla döngü için yararlıdır. Bu amaçla, GetIndexCount GetIndexInfoile birlikte kullanın. Türündeki veya anlık görüntü türünde Recordset'ler bu üye işlevini çağırırsanız, mfc bir istisna atar.

Kayıt kümeleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kayıt kümesi: kayıt kümeleri oluşturma Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Attributes özelliği" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::GetFieldCount, CDaoRecordset::GetFieldInfo, CDaoRecordset::GetIndexInfo

Index