CDaoRecordset::GetFieldCount

kısa GetFieldCount ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Kayıt kümesindeki alan sayısı.

Açıklamalar

Kayıt kümesinde tanımlı alan (sütun) numarasını almak için bu üye işlev çağrısı.

Kayıt kümeleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kayıt kümesi: kayıt kümeleri oluşturma Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Count özelliğini" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::GetFieldInfo, CDaoRecordset::GetFieldValue, CDaoRecordset::GetIndexCount, CDaoRecordset::GetIndexInfo

Index