CDaoRecordset::GetEditMode

kısa GetEditMode ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

İçin geçerli kaydın düzenleme durumunu gösteren bir değeri döndürür.

Açıklamalar

Aşağıdaki değerlerden biri olan düzenleme, durumunu belirlemek için bu üye işlev çağrısı:

Değer Açıklama
dbEditNone Hiç bir düzenleme işleminin devam ediyor.
dbEditInProgress Düzenleme çağırıldı.
dbEditAdd AddNew çağrıldıktan.

Veri güncelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kayıt kümesi: kayıt işlemleri Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "EditMode özelliği" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index