CDaoRecordset::GetDefaultSQL

sanal CString GetDefaultSQL);

Dönüş değeri

Varsayılan sql deyimini içeren bir CString.

Açıklamalar

Çerçeve recordset dayandığı varsayılan sql ifadesini almak için bu üye işlevini çağırır. Bu tablo adı veya bir seçmek sql deyimi olabilir.

ClassWizard ile recordset sınıf ilan ederek varsayılan sql deyimi dolaylı olarak tanımlamak ve ClassWizard bu işi sizin için yapar.

Boş bir sql dizesi Açıkaktaryrsanyz, sonra bu işlev tablo adı veya sql için recordset belirlemek için denir.

Veritabanlarına bağlanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao: oluşturma, açma ve kapatma dao nesneleri Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoRecordset::GetDefaultDB&Name, CDaoRecordset::GetName, CDaoRecordset::GetSQL, CDaoRecordset::GetType

Index